top of page

מדיניות משלוחים והחזרות

סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר המזמין לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. הלקוח מבין ומסכים כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברות השילוח, לא תהא כל טענה למזמין כלפי Color & Clay Studio בנושא.

הזמנה שלא סופקה עדיין לבית הלקוח ולא יצאה לשילוח, עליו סוכם בעת הרכישה, יהיה ניתן לבטל עד 48 שעות מיום ביצוע ההזמנה. יתקבל הזיכוי הכספי עד 14 ימי עסקים מיום בקשת ביטול ההזמנה. 

הזמנה שיצאה כבר לשילוח, ניתנת לביטול תוך 14 יום ממועד אספקת הכלים, בהתאם לחוק הגנת הצרכן. 


הזיכוי מותנה אך ורק אם ההזמנה חוזרת אלי כשהם תקינים, באריזתם המקורית, ומבלי שנעשה בהם שימוש.

על מנת לקבל את הזיכוי יש לשלוח לי בקשה לזיכוי לנייד, 052-2565244, עם בקשה להחזיר את המוצר,

תוך 24 שעות מיום קבלת המוצר.

יש לשלוח את המוצר בדואר רשום לכתובת: טל בנארי, רחוב הדקל 12, כניסה ה׳, רמת ישי.
או להביא באופן אישי לסטודיו בכתובת הרשומה למעלה.

מכספי הזיכוי ינוכו דמי ביטול בגובה 5% מסכום הקנייה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.


הזיכוי יתבצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד קבלת המוצר אצלי.

במידה ולא הודיע הלקוח על פגם/ רצון להחזיר את המוצר בהודעה לנייד הרשום למעלה, תוך 24 שעות מיום קבלתו, מכאן נובע שאין פגם ולא יתאפשר להחזיר את המוצר. ולא תהיה כל טענה כנגד הסטודיו או האתר לקיומו של פגם במוצר.

*לא יינתן זיכוי או החזר כספי על דמי המשלוח.
*לא יינתן זיכוי או החזר כספי על כלים בעיצוב והזמנה אישית.

bottom of page